باشگاه مشتریان چیست؟

هدف باشگاه مشتریان تبدیل مشتریان بالفعل یک بنگاه اقتصادی به مشتریان وفادار و  همیشگی است به نحوی که سایر برندها در حوزه مشابه کسب و کار نتوانند به سادگی تمایل مشتری به تغییر و مصرف کالاهایشان را برانگیزانند..

مکانیزم باشگاه مشتریان به چه صورتی است؟

باشگاه مشتریان رفتار مشتری را آنالیز میکند، به رفتارهای مطلوب وی امتیاز میدهد و به امتیازهای جمع آوری شده اش پاداش میدهد. هدف از این ساز و کار تحریک مشتری به تکرار رفتار و ایجاد رفتار وفادارانه است.

هدف اصلی باشگاه مشتریان چیست؟

1- شناخت سلایق و علایق مشتریان میباشد (اثر دانش درباره مشتری) . از زمانی که مشتری در باشگاه مشتریان ثبت نام می کند، به دنبال هر تماسی که با او برقرار می شود، سازمان اطلاعات مفصلی در مورد موقعیت شخصی اعضاء، علایق و ساختار تقاضای آنها دریافت می کند.

2- تعامل مشتری برای عضویت در باشگاه مشتریان به این امر بستگی دارد که آیا باشگاه مشتریان مزایای متمایزی به او ارائه می دهد یا نه (اثر منافع مشتری).

مزایای مهم راه اندازی باشگاه مشتریان چیست؟

1-راه اندازی باشگاه مشتریان و افزایش فروش

2-باشگاه مشتریان باید باعث کاهش هزینه تبلیغات شود

3-کاهش هزینه های نیروی انسانی و صرفه جویی در زمان در باشگاه مشتریان